Økologisk

« Tilbage til Fagordbogen

Økologisk og i dette tilfælde økologisk certificering er en certificeringsproces for producenter af økologiske fødevarer og andre økologiske landbrugsprodukter.

I almindelighed kan enhver virksomhed der er direkte involveret i fødevareproduktion blive certificeret, herunder frøleverandører, landmænd, forædlingsvirksomheder, detailhandlere og restauranter.

Kravne for at bliver økologisk certificeret varierer fra land til land, og generelt involverer det et sæt af produktions standarder for dyrkning, oplagring, forarbejdning, emballering og forsendelse, der omfatter:

  • Ingen spildevandsslam (gødning) fra mennesker anvendes i dyrkning af planter eller foderstoffer af dyr.
  • Undgåelse af syntetiske kemiske input fra en liste over tilladte og forbudte stoffer (f.eks gødning, pesticider, antibiotika, tilsætningsstoffer, etc.), genetisk modificerede organismer, bestråling, og brugen af slam;
  • Brug af landbrugsjord, der har været fri for forbudte syntetiske kemikalier i en række år (ofte tre eller flere);
  • Vedligholdelse af detaljerede skriftlige produktions og salgsrekorder (revisionsspor);
  • Opretholdelse af en streng fysisk adskillelse af økologiske produkter fra ikke-certificerede produkter;
  • Periodiske inspektioner på det pågældende sted.

I nogle lande er certificering kontrolleret af regeringen, og kommerciel brug af udtrykket organisk er juridisk begrænset. Certificerede økologiske producenter er også underlagt de samme landbrug, fødevaresikkerhed og andre statslige regler, der gælder for ikke-certificerede producenter.

Synonymer:
Eco,Organic,Økologi
Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.
[thrive_leads id='119978']

Pin It on Pinterest